Citāts par vērtībām

Slimība nav tikai nelaime, bet arī mācība, lai mainītos. Lai ieraudzītu pasaules skaistumu, apjaustu dzīvības trauslumu un straujo laika plūdumu. Tā ir iespēja atvērt sirdi mīlestībai, sirsnībai un līdzcietībai.

Citāts par vērtībām

Slimība nav tikai nelaime, bet arī mācība, lai mainītos. Lai ieraudzītu pasaules skaistumu, apjaustu dzīvības trauslumu un straujo laika plūdumu. Tā ir iespēja atvērt sirdi mīlestībai, sirsnībai un līdzcietībai.