Citāts par cilvēkiem

Mēs reti aptveram savas dabas duālismu: no vienas puses, mēs neapšaubāmi esam dzīvnieki ar tiem raksturīgajām afektīvām reakcijām, no otras puses, spēja domāt ir izkropļojusi mūsu dabiskumu, vienlaikus pavērdama iespēju prognozēt mūsu rīcības sekas un ērtāk iekārtoties gan dabā, gan sabiedrībā.

Citāts par cilvēkiem

Mēs reti aptveram savas dabas duālismu: no vienas puses, mēs neapšaubāmi esam dzīvnieki ar tiem raksturīgajām afektīvām reakcijām, no otras puses, spēja domāt ir izkropļojusi mūsu dabiskumu, vienlaikus pavērdama iespēju prognozēt mūsu rīcības sekas un ērtāk iekārtoties gan dabā, gan sabiedrībā.