Citāts par pretestību

Apkārtējie nereti mani uzskata par upuri. Viņi sagaida, ka būšu vāja, pakļauta. Tāpēc, ka esmu bēgle. Nesaprotu šādu domu gājienu. Vai viņi neaptver, ka esmu šeit tāpēc, ka esmu stipra? Ka ir nepieciešams spēks, lai nepadotos, lai atteiktos pieņemt ciešanas un apspiešanu? Dažkārt es prātoju, vai viņi paši uzskata sevi par stipriem, vai domā, ka spēks rodas no tā, ka nekad nav bijis jāsastopas ar grūtībām. Vai viņiem liekas, ka rāmos apstākļos rodas pretestība.

Citāts par pretestību

Apkārtējie nereti mani uzskata par upuri. Viņi sagaida, ka būšu vāja, pakļauta. Tāpēc, ka esmu bēgle. Nesaprotu šādu domu gājienu. Vai viņi neaptver, ka esmu šeit tāpēc, ka esmu stipra? Ka ir nepieciešams spēks, lai nepadotos, lai atteiktos pieņemt ciešanas un apspiešanu? Dažkārt es prātoju, vai viņi paši uzskata sevi par stipriem, vai domā, ka spēks rodas no tā, ka nekad nav bijis jāsastopas ar grūtībām. Vai viņiem liekas, ka rāmos apstākļos rodas pretestība.