Makss Berijs

Citāts par attiecībām

Mēs cenšamies sevi slēpt, tomēr patiesībā nevēlamies būs apslēpti pilnībā. Mēs gribam tikt atrasti. [..] Tā nu mēs iemainām noslēgtību pret tuvību. Mēs riskējam ar to, cerot, ka, atklādami sevi, ļausim kādam atrast ceļu pie mums. Tādēļ cilvēku sugas pārstāvis vienmēr būs ievainojams – jo tas vēlas tāds būt.

Citāts par attiecībām

Mēs cenšamies sevi slēpt, tomēr patiesībā nevēlamies būs apslēpti pilnībā. Mēs gribam tikt atrasti. [..] Tā nu mēs iemainām noslēgtību pret tuvību. Mēs riskējam ar to, cerot, ka, atklādami sevi, ļausim kādam atrast ceļu pie mums. Tādēļ cilvēku sugas pārstāvis vienmēr būs ievainojams – jo tas vēlas tāds būt.